Publication detail

Zařízení pro zkoumání vlivu dusíkové atmosféry u bezolovnatého pájenís minimální spotřebou dusíku

Original Title

Zařízení pro zkoumání vlivu dusíkové atmosféry u bezolovnatého pájenís minimální spotřebou dusíku

Czech Title

Zařízení pro zkoumání vlivu dusíkové atmosféry u bezolovnatého pájenís minimální spotřebou dusíku

Language

cs

Original Abstract

Od 1.7. 2006 vstoupila v platnost nová směrnice EU, RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances), jejímž cílem je omezení některých nebezpečných látek při výrobě elektrických a elektronických zařízení a tím snížit negativní dopad na životní prostředí a člověka. Do výčtu nebezpečných látek stanovených směrnicí RoHS patří také olovo obsažené v pájkách. To vyvolalo potřebu používat pájky bezolovnaté, které však nedisponuji tak dobrými mechanickými, chemickými a elektrickými vlastnostmi jako olovnaté slitiny. To je důvodem k vyvíjení stále nových materiálů, technologií a postupů, které by se výslednou kvalitou vyrovnaly olovnatému pájení. Jednou z možností je použití ochranné atmosféry, jejíž cena je však bývá vysoká. Z tohoto důvodu není základní testování vlivu atmosféry na kvalitu pájeného spoje pomocí větších pájecích zařízení cenově optimální. Článek představuje jednoduché zařízení, které umožňuje zkoumat vliv ochranné dusíkové atmosféry na kvalitu pájeného spoje s minimální spotřebou dusíku.

Czech abstract

Od 1.7. 2006 vstoupila v platnost nová směrnice EU, RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances), jejímž cílem je omezení některých nebezpečných látek při výrobě elektrických a elektronických zařízení a tím snížit negativní dopad na životní prostředí a člověka. Do výčtu nebezpečných látek stanovených směrnicí RoHS patří také olovo obsažené v pájkách. To vyvolalo potřebu používat pájky bezolovnaté, které však nedisponuji tak dobrými mechanickými, chemickými a elektrickými vlastnostmi jako olovnaté slitiny. To je důvodem k vyvíjení stále nových materiálů, technologií a postupů, které by se výslednou kvalitou vyrovnaly olovnatému pájení. Jednou z možností je použití ochranné atmosféry, jejíž cena je však bývá vysoká. Z tohoto důvodu není základní testování vlivu atmosféry na kvalitu pájeného spoje pomocí větších pájecích zařízení cenově optimální. Článek představuje jednoduché zařízení, které umožňuje zkoumat vliv ochranné dusíkové atmosféry na kvalitu pájeného spoje s minimální spotřebou dusíku.

BibTex


@inproceedings{BUT75914,
 author="Martin {Adámek} and Petr {Schnederle} and Ivan {Szendiuch}",
 title="Zařízení pro zkoumání vlivu dusíkové atmosféry u bezolovnatého pájenís minimální spotřebou dusíku",
 annote="Od 1.7. 2006 vstoupila v platnost nová směrnice EU, RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances), jejímž cílem je omezení některých nebezpečných látek při výrobě elektrických a elektronických zařízení a tím snížit negativní dopad na životní prostředí a člověka. Do výčtu nebezpečných látek stanovených směrnicí RoHS patří také olovo obsažené v pájkách. To vyvolalo potřebu používat pájky bezolovnaté, které však nedisponuji tak dobrými mechanickými, chemickými a elektrickými vlastnostmi jako olovnaté slitiny. To je důvodem k vyvíjení stále nových materiálů, technologií a postupů, které by se výslednou kvalitou vyrovnaly olovnatému pájení. Jednou z možností je použití ochranné atmosféry, jejíž cena je však bývá vysoká. Z tohoto důvodu není základní testování vlivu atmosféry na kvalitu pájeného spoje pomocí větších pájecích zařízení cenově optimální. Článek představuje jednoduché zařízení, které umožňuje zkoumat vliv ochranné dusíkové atmosféry na kvalitu pájeného spoje s minimální spotřebou dusíku.",
 address="No",
 booktitle="MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM 0021630503. Seminář o výsledcích výzkumného záměru v roce 2011. Sborník příspěvků.",
 chapter="75914",
 howpublished="print",
 institution="No",
 year="2011",
 month="december",
 pages="1--5",
 publisher="No",
 type="conference paper"
}