Product detail

Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí

LOŠŤÁK, M. ANTOŠ, M. DOSTÁL, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Přídavný modul pro měření vzájemného posuvu obrazů, který je využíván při zobrazování pomocí difuzního světla v holografickém mikroskopu. Modul se skládá ze zobrazovací a detekční části. V zobrazovací části je difuzor vytvářející difuzní prostředí vkládán mezi vzorek a objektiv. Poloha difuzoru je přitom určena pomocí x-y mikroposuvu. Neboť difuzor není homogenní, tj. každá část difuzoru rozptyluje jinak, je určení jeho přesné pozice nezbytné pro opakovatelnost experimentů. Detekční část je složena z laserové diody, CCD kamery a optického systému, který přivádí světlo z diody na čip kamery. Tímto zařízením jsme schopni detekovat zmíněné vzájemné posuvy obrazů o vzdálenost 0,4 mikrometrů, což je zhruba dvakrát méně než rozlišení běžně používaného mikroskopového objektivu 20x/0,4. Maximální velikost měřitelného posuvu odpovídá zhruba 1/4 velikosti zorného pole.

Keywords

Holografický mirkoskop, digitální holografický mikroskop, difuzní prostředí , difuzní světlo

Create date

29.12.2011

Location

ÚFI FSI VUT v Brně

www

Documents