Patent detail

Způsob detekce přítomnosti biologických a/nebo chemických látek v plynném prostředí a zařízení pro provádění tohoto způsobu

SEDLÁKOVÁ, V. MAJZNER, J. SEDLÁK, P. ŠIKULA, J.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká způsobu detekce přítomnosti biologických a/nebo chemických látek v plynném prostředí, u něhož se měří rezonanční frekvence do plynného prostředí vloženého piezoelektrického krystalu, jehož povrch je opatřen adsorbční vrstvou.

Keywords

Rezonanční frekvence, fluktuace resosnční frekvence, QCM

Patent number

302963

Date of registration

16.12.2011

Date of expiry

03.12.2030

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví

Owner

VUT v Brně