Publication detail

Znalostní management v advergamingu pro marketing destinace

MUCHA, M. MRÁČEK, P.

Original Title

Znalostní management v advergamingu pro marketing destinace

Czech Title

Znalostní management v advergamingu pro marketing destinace

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá řízením znalostí při využití advergamingu pro podporu marketingu destinace. Advergaming lze považovat za progresivní přístup pro posílení konkurenceschopnosti destinace, současně za využití principů a metod znalostního managementu. Toto spojení posiluje konkurenční výhodu destinace.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá řízením znalostí při využití advergamingu pro podporu marketingu destinace. Advergaming lze považovat za progresivní přístup pro posílení konkurenceschopnosti destinace, současně za využití principů a metod znalostního managementu. Toto spojení posiluje konkurenční výhodu destinace.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT75430,
 author="Martin {Mucha} and Pavel {Mráček}",
 title="Znalostní management v advergamingu pro marketing destinace",
 annote="Příspěvek se zabývá řízením znalostí při využití advergamingu pro podporu marketingu destinace. Advergaming lze považovat za progresivní přístup pro posílení konkurenceschopnosti destinace, současně za využití principů a metod znalostního managementu. Toto spojení posiluje konkurenční výhodu destinace.",
 address="FMK UCM v Trnave",
 booktitle="Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu",
 chapter="75430",
 howpublished="print",
 institution="FMK UCM v Trnave",
 year="2011",
 month="december",
 pages="116--126",
 publisher="FMK UCM v Trnave",
 type="conference paper"
}