Product detail

Elektronický ovládací systém pro přesné zanořování

ŠKARVADA, P. KNÁPEK, A. HOLCMAN, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Navržený systém slouží pro přesné řízení zanořování wolframového vlákna, ze kterého se vyrábí katody pro elektronové mikroskopy. Zařízení se připojuje přes sběrnici USB k počítači, ze kterého se výroba řídí.

Keywords

Zanořovací systém, elektrochemické leptání, anodická oxidace

Create date

06.12.2011

Location

www.ufyz.feec.vutbr.cz

www