Product detail

IP telefon

SYSEL, P. MLÝNEK, P. KRAJSA, O. MORÁVEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Telefon poskytuje HW platformu se základní funkcionalitou IP telefonu. Jako základ je použit vývojový kit TWR-K60N512 s procesorem K60 s řady Kinetis firmy Freescale s architekturou ARM Cortex M4. K vývojovému kitu je připojena přídavná deska plošných spojů, na které je realizována maticová telefonní klávesnice, dvouřádkový alfanumerický displej a audio kodek. Jako audio kodek je použit obvod TLV320AIC3100 firmy Texas Instruments. Firmware je založen na operačním systému MQX firmy Freescale.

Keywords

IP telefon, TWR-K60N512 , Kinetis K60, MQX

Create date

01.12.2011

Location

Funkční vzorek je uložen na pracovišti: PA-349 Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118, 612 00 Brno

www

Documents