Publication detail

Multikulturní poradenství na vysokých školách v Čerské republice: sbírka případových studií.

Original Title

Multikulturní poradenství na vysokých školách v Čerské republice: sbírka případových studií.

Czech Title

Multikulturní poradenství na vysokých školách v Čerské republice: sbírka případových studií.

Language

cs

Original Abstract

Zahraniční studenti vysokých škol v České republice vyhledávají poradenské služby z hlediska studijních, sociálních, psychologických a kariérových problémů. Z hlediska vysoké školy je studijní poradenství prioritní, neboť na základě informací o studiu se uchazeč či samotný student rozhoduje, kam jeho odbornost bude dále směřovat, jak bude vybírat další studium. Následující sbírka 6 případových studií analyzuje současný stav a potřeby zahraničních studentů z různých zemí na vysokých školách v České republice

Czech abstract

Zahraniční studenti vysokých škol v České republice vyhledávají poradenské služby z hlediska studijních, sociálních, psychologických a kariérových problémů. Z hlediska vysoké školy je studijní poradenství prioritní, neboť na základě informací o studiu se uchazeč či samotný student rozhoduje, kam jeho odbornost bude dále směřovat, jak bude vybírat další studium. Následující sbírka 6 případových studií analyzuje současný stav a potřeby zahraničních studentů z různých zemí na vysokých školách v České republice

BibTex


@misc{BUT75223,
 author="Zuzana {Hubinková} and Martina {Rašticová} and Valery {Senichev} and Martin {Cipro} and Eva {Jarošová} and Monika {Morgensternová} and Dagmar {Schneidrová} and Hana {Urychová} and Eliška {Gončarová} and František {Hřebík} and Iva Mawlood {Tahová} and Diana {Hověžáková}",
 title="Multikulturní poradenství na vysokých školách v Čerské republice: sbírka případových studií.",
 annote="Zahraniční studenti vysokých škol v České republice vyhledávají poradenské služby z hlediska studijních, sociálních, psychologických a kariérových problémů. Z hlediska vysoké školy je studijní poradenství prioritní, neboť na základě informací o studiu se uchazeč či samotný student rozhoduje, kam jeho odbornost bude dále směřovat, jak bude vybírat další studium. Následující sbírka 6 případových studií analyzuje současný stav a potřeby zahraničních studentů z různých zemí na vysokých školách v České republice",
 address="Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze",
 chapter="75223",
 institution="Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze",
 year="2011",
 month="november",
 pages="44--70",
 publisher="Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze",
 type="textbook"
}