Product detail

Řetěžový hrabicový systém

BORÁŇ, J. ELSÄSSER, T. HOUDKOVÁ, L.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Řetězový hrabicový přehrabovák slouží ke kypření a posunu materiálu v solární sušárně čistírenských kalů. Přehrabovák je tvořen dvěma hnacími ozubenými koly, která jsou umístěna na společné hřídeli. Pohon je zajištěn motorem s převodovkou, což umožňuje pomalý posun hrabic v sušící komoře. Frekvenční měnič umožňuje plynulou regulaci rychlosti pohybu hrabic a jejich zpětný chod. Hnaná ozubená kola jsou umístěna na dvou samostatných čepech tak, aby byl z jedné strany možný volný přístup do sušící komory. Dva plastové řetězy nesou dva kusy hrabic, které jsou rovnoměrně rozmístěny. Konstrukční provedení přehrabováku je snadno demontovatelné a umožňuje využití i ve zkrácené nebo prodloužené sušící komoře, což byla základní podmínka pro instalaci do experimentální sušárny.

Keywords

solární sušárna, čistírenský kal, posun materiálu, kypření

Create date

06.06.2011

Location

ČOV Modřice

Documents