Product detail

Čtyřkanálový synchronní generátor proudových pulsů H41

HANÁK, P. VRBA, K.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Proudový pulsní generátor H41 je čtyřkanálový výkonový číslicově řízený zdroj proudových pulsů určený pro buzení velkých cívek používaných při experimentální magnetoterapii. Protože experimenty vyžadují pouze rychlé změny proudu v cívkách, je generátor H41 navržen pro generování krátkých jehlových pulsů. Generátor pracuje ve spínaném režimu, přičemž všechny výstupy pro cívkly jsou zapojeny do samostatných plných mostů složených z tranzistorů IGBT. Pro dosažení rychlých změn proudu je most napájen z interního galvanicky odděleného zdroje stejnosměrného napětí 600 V. Generátor je opatřen příjemným uživatelským rozhraním s alfanumerickým LCD displejem, které usnadňuje změnu parametrů pulsů jako je amplituda, perioda a další.

Keywords

synchronní, generátor proudových pulsů, velký proud, magnetoterapie, tranzistorový IGBT most, jehlový puls

Create date

30.09.2011

Location

Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno

www