Publication detail

Modelování stejnosměrných měničů se dvěma induktory

Original Title

Modelování stejnosměrných měničů se dvěma induktory

Czech Title

Modelování stejnosměrných měničů se dvěma induktory

Language

cs

Original Abstract

Článek je věnován tvorbě nelineárních a linearizovaných průměrovaných matematických a obvodových modelů stejnosměrných měničů se dvěma induktory, známých pod názvy Ćukův měnič a měnič SEPIC, pracujících v nepřerušovaném proudovém režimu (NPR). Užití obvodových modelů je ukázáno v prostředí simulačního programu DYNAST.

Czech abstract

Článek je věnován tvorbě nelineárních a linearizovaných průměrovaných matematických a obvodových modelů stejnosměrných měničů se dvěma induktory, známých pod názvy Ćukův měnič a měnič SEPIC, pracujících v nepřerušovaném proudovém režimu (NPR). Užití obvodových modelů je ukázáno v prostředí simulačního programu DYNAST.

BibTex


@article{BUT74675,
 author="Jaroslav {Kalous} and Viera {Biolková} and Dalibor {Biolek}",
 title="Modelování stejnosměrných měničů se dvěma induktory",
 annote="Článek je věnován tvorbě nelineárních a linearizovaných průměrovaných matematických a obvodových modelů stejnosměrných měničů se dvěma induktory, známých pod názvy Ćukův měnič a měnič SEPIC, pracujících
v nepřerušovaném proudovém režimu (NPR). Užití obvodových modelů je ukázáno v prostředí simulačního programu DYNAST.",
 address="IEEE",
 chapter="74675",
 institution="IEEE",
 journal="Slaboproudý obzor",
 number="3",
 volume="67",
 year="2011",
 month="november",
 pages="1--9",
 publisher="IEEE",
 type="journal article - other"
}