Product detail

Mikroskopický elektrodový systém pro Petriho misky

ČMIEL, V. PROVAZNÍK, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Elektrodový systém umožňuje připevnění na hranu Petriho misky. Obsahuje dvě stříbrné elektrody vzdálené 4 mm. Jeden pár elektrod je pokryt izolačním lakem, druhý pár je bez ilozace. Elektrody mohou být poutižy pro stimulaci buněk proudem či generování vnějšího elektrického pole.

Keywords

Petriho miska, elektrody, stimulace, buňky, kardiomyocyty.

Create date

30.10.2011

Location

Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

www

Documents