Publication detail

Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek

BABINEC, F. TABAS, M. KOTEK, L.

Original Title

Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek

Czech Title

Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek

Language

cs

Original Abstract

Dlouhodobým požadavkem na bezpečnost objektů/závodů/zařízení pod dikcí zákona o prevenci závažných havárií je požadavek na systematickou bezpečnostní studii takových zařízení, které jsou z pohledu bezpečnostních kritérií zdrojem rizika závažné havárie. Jedním z cílů takové studie je odhalení pravděpodobných havarijních scénářů se závažnými následky pro okolí. Systematický postup studie současně klade důraz na kauzální závislosti a následky neočekávané události. V chemickém/procesním průmyslu se dnes relativně často pro systematické analýzy používá metoda HAZOP vyvinutá specialisty ICI Petrochemical Division na základě zkušeností s metodou What if. Legislativa některých zemí EU studii vybraných jednotek metodou HAZOP považuje za tak zásadní aspekt bezpečnostní dokumentace, že studii metodou HAZOP přímo ukládá. S HAZOP studiemi vybraných technologických jednotek nebo zařízení existují praktické zkušenosti, které jsou popsány především v zahraniční literatuře. Studie velkých vzájemně propojených a energeticky i materiálově integrovaných jednotek (několik technologií) představuje analýzu mimořádně náročné na čas a současně přináší i nové úkoly, se kterým není dostatek zkušeností (složení týmu, náročnost zápisu z hlediska srozumitelnosti, forma a podrobnost zápisu, atd.). V souvislosti se systematickými bezpečnostními studiemi se např. v příslušné normě objevuje požadavek na kontrolu studie (např. kontrola úplnosti výsledků formou auditu).

Czech abstract

Dlouhodobým požadavkem na bezpečnost objektů/závodů/zařízení pod dikcí zákona o prevenci závažných havárií je požadavek na systematickou bezpečnostní studii takových zařízení, které jsou z pohledu bezpečnostních kritérií zdrojem rizika závažné havárie. Jedním z cílů takové studie je odhalení pravděpodobných havarijních scénářů se závažnými následky pro okolí. Systematický postup studie současně klade důraz na kauzální závislosti a následky neočekávané události. V chemickém/procesním průmyslu se dnes relativně často pro systematické analýzy používá metoda HAZOP vyvinutá specialisty ICI Petrochemical Division na základě zkušeností s metodou What if. Legislativa některých zemí EU studii vybraných jednotek metodou HAZOP považuje za tak zásadní aspekt bezpečnostní dokumentace, že studii metodou HAZOP přímo ukládá. S HAZOP studiemi vybraných technologických jednotek nebo zařízení existují praktické zkušenosti, které jsou popsány především v zahraniční literatuře. Studie velkých vzájemně propojených a energeticky i materiálově integrovaných jednotek (několik technologií) představuje analýzu mimořádně náročné na čas a současně přináší i nové úkoly, se kterým není dostatek zkušeností (složení týmu, náročnost zápisu z hlediska srozumitelnosti, forma a podrobnost zápisu, atd.). V souvislosti se systematickými bezpečnostními studiemi se např. v příslušné normě objevuje požadavek na kontrolu studie (např. kontrola úplnosti výsledků formou auditu).

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT74330,
 author="František {Babinec} and Marek {Tabas} and Luboš {Kotek}",
 title="Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek",
 annote="Dlouhodobým požadavkem na bezpečnost objektů/závodů/zařízení pod dikcí zákona o prevenci závažných havárií je požadavek na systematickou bezpečnostní studii takových zařízení, které jsou z pohledu bezpečnostních kritérií zdrojem rizika závažné havárie. Jedním z cílů takové studie je odhalení pravděpodobných havarijních scénářů se závažnými následky pro okolí. Systematický postup studie současně klade důraz na kauzální závislosti a následky neočekávané události.
V chemickém/procesním průmyslu se dnes relativně často pro systematické analýzy používá metoda HAZOP vyvinutá specialisty ICI Petrochemical Division na základě zkušeností s metodou What if.
Legislativa některých zemí EU studii vybraných jednotek metodou HAZOP považuje za tak zásadní aspekt bezpečnostní dokumentace, že studii metodou HAZOP přímo ukládá. S HAZOP studiemi vybraných technologických jednotek nebo zařízení existují praktické zkušenosti, které jsou popsány především v zahraniční literatuře. Studie velkých vzájemně propojených a energeticky i materiálově integrovaných jednotek (několik technologií) představuje analýzu mimořádně náročné na čas a současně přináší i nové úkoly, se kterým není dostatek zkušeností (složení týmu, náročnost zápisu z hlediska srozumitelnosti, forma a podrobnost zápisu, atd.).
V souvislosti se systematickými bezpečnostními studiemi se např. v příslušné normě objevuje požadavek na kontrolu studie (např. kontrola úplnosti výsledků formou auditu).",
 address="Česká společnost chemického inženýrství",
 booktitle="Sborník CHISA 2011",
 chapter="74330",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost chemického inženýrství",
 year="2011",
 month="october",
 pages="117--117",
 publisher="Česká společnost chemického inženýrství",
 type="conference paper"
}