Publication detail

Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek

Original Title

Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek

Czech Title

Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek

Language

cs

Original Abstract

Dlouhodobým požadavkem na bezpečnost objektů/závodů/zařízení pod dikcí zákona o prevenci závažných havárií je požadavek na systematickou bezpečnostní studii takových zařízení, které jsou z pohledu bezpečnostních kritérií zdrojem rizika závažné havárie. Jedním z cílů takové studie je odhalení pravděpodobných havarijních scénářů se závažnými následky pro okolí. Systematický postup studie současně klade důraz na kauzální závislosti a následky neočekávané události. V chemickém/procesním průmyslu se dnes relativně často pro systematické analýzy používá metoda HAZOP vyvinutá specialisty ICI Petrochemical Division na základě zkušeností s metodou What if. Legislativa některých zemí EU studii vybraných jednotek metodou HAZOP považuje za tak zásadní aspekt bezpečnostní dokumentace, že studii metodou HAZOP přímo ukládá. S HAZOP studiemi vybraných technologických jednotek nebo zařízení existují praktické zkušenosti, které jsou popsány především v zahraniční literatuře. Studie velkých vzájemně propojených a energeticky i materiálově integrovaných jednotek (několik technologií) představuje analýzu mimořádně náročné na čas a současně přináší i nové úkoly, se kterým není dostatek zkušeností (složení týmu, náročnost zápisu z hlediska srozumitelnosti, forma a podrobnost zápisu, atd.). V souvislosti se systematickými bezpečnostními studiemi se např. v příslušné normě objevuje požadavek na kontrolu studie (např. kontrola úplnosti výsledků formou auditu).

Czech abstract

Dlouhodobým požadavkem na bezpečnost objektů/závodů/zařízení pod dikcí zákona o prevenci závažných havárií je požadavek na systematickou bezpečnostní studii takových zařízení, které jsou z pohledu bezpečnostních kritérií zdrojem rizika závažné havárie. Jedním z cílů takové studie je odhalení pravděpodobných havarijních scénářů se závažnými následky pro okolí. Systematický postup studie současně klade důraz na kauzální závislosti a následky neočekávané události. V chemickém/procesním průmyslu se dnes relativně často pro systematické analýzy používá metoda HAZOP vyvinutá specialisty ICI Petrochemical Division na základě zkušeností s metodou What if. Legislativa některých zemí EU studii vybraných jednotek metodou HAZOP považuje za tak zásadní aspekt bezpečnostní dokumentace, že studii metodou HAZOP přímo ukládá. S HAZOP studiemi vybraných technologických jednotek nebo zařízení existují praktické zkušenosti, které jsou popsány především v zahraniční literatuře. Studie velkých vzájemně propojených a energeticky i materiálově integrovaných jednotek (několik technologií) představuje analýzu mimořádně náročné na čas a současně přináší i nové úkoly, se kterým není dostatek zkušeností (složení týmu, náročnost zápisu z hlediska srozumitelnosti, forma a podrobnost zápisu, atd.). V souvislosti se systematickými bezpečnostními studiemi se např. v příslušné normě objevuje požadavek na kontrolu studie (např. kontrola úplnosti výsledků formou auditu).

BibTex


@inproceedings{BUT74330,
 author="František {Babinec} and Marek {Tabas} and Luboš {Kotek}",
 title="Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek",
 annote="Dlouhodobým požadavkem na bezpečnost objektů/závodů/zařízení pod dikcí zákona o prevenci závažných havárií je požadavek na systematickou bezpečnostní studii takových zařízení, které jsou z pohledu bezpečnostních kritérií zdrojem rizika závažné havárie. Jedním z cílů takové studie je odhalení pravděpodobných havarijních scénářů se závažnými následky pro okolí. Systematický postup studie současně klade důraz na kauzální závislosti a následky neočekávané události.
V chemickém/procesním průmyslu se dnes relativně často pro systematické analýzy používá metoda HAZOP vyvinutá specialisty ICI Petrochemical Division na základě zkušeností s metodou What if.
Legislativa některých zemí EU studii vybraných jednotek metodou HAZOP považuje za tak zásadní aspekt bezpečnostní dokumentace, že studii metodou HAZOP přímo ukládá. S HAZOP studiemi vybraných technologických jednotek nebo zařízení existují praktické zkušenosti, které jsou popsány především v zahraniční literatuře. Studie velkých vzájemně propojených a energeticky i materiálově integrovaných jednotek (několik technologií) představuje analýzu mimořádně náročné na čas a současně přináší i nové úkoly, se kterým není dostatek zkušeností (složení týmu, náročnost zápisu z hlediska srozumitelnosti, forma a podrobnost zápisu, atd.).
V souvislosti se systematickými bezpečnostními studiemi se např. v příslušné normě objevuje požadavek na kontrolu studie (např. kontrola úplnosti výsledků formou auditu).",
 address="Česká společnost chemického inženýrství",
 booktitle="Sborník CHISA 2011",
 chapter="74330",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost chemického inženýrství",
 year="2011",
 month="october",
 pages="117--117",
 publisher="Česká společnost chemického inženýrství",
 type="conference paper"
}