Product detail

Detekce krevních elementů

LABOUNEK, R. LUTZ, J. MIKULÁŠ, K. LAMOŠ, M. WALEK, P. KOLÁŘ, R. JAN, J.

Product type

software

Abstract

Jedním z nejčastějších lékařských vyšetření je rozbor krevního obrazu a stanovení krevních elementů. Při metodách, které jsou v současné době využívány, je výsledek zatížen chybou, která se pohybuje v jednotkách procent. Program pro detekci krevních elementů analyzuje z pořízené fotografie jednotlivé složky krve a provede jejich roztřízení do skupin trombocytů, erytrocytů a leukocytů. U erytrocytů se nepřesnost detekce pohybuje v řádech desetiny procenta. Samotné třídění složek krve je založeno na ploše a jasové informaci jednotlivých elementů. U nalezených větších shluků je proveden výpočet distanční mapy snímku a segmentace algoritmem Watershed, k rozdělení na jednotlivé elementy, které jsou dodatečně zařazeny do patřičných skupin. Výstupem programu je zobrazení jednotlivých skupin a jejich vyčíslení.

Keywords

Detekce krevních buněk, Watershed segmentace, distanční mapa, leukocyt, trombocyt, erytrocyt

Create date

30.10.2011

Location

Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika

www

Documents