Product detail

Šumové výkonové spektrum CT obrazů mozku rekonstruovaných pomocí iDose

WALEK, P. JAN, J. KOLÁŘ, R.

Product type

software

Abstract

S rostoucím významem rentgenové výpočetní tomografie roste i průměrná dávka, kterou populace díky tomuto vyšetření obdrží. Hlavním trendem výrobců CT skenerů je tedy co nejvyšší redukce aplikované dávky. Na redukci dávky se významně podílí především zavedení hybridních iterativních rekonstrukčních metod, např. rekonstrukční metody iDose firmy Philips. Software zpracovává pět různých rekonstrukcí jedněch hrubých dat. Jedná se o klasickou filtrovanou zpětnou projekci a čtyři iDose rekonstrukce s různě nastavenými parametry. Z objemových dat je odstraněn artefakt vznikající nakloněním gantry a je provedeno oddělení kostních struktur od měkkých tkání, aby bylo možno posuzovat výkonová spektra šumu v hypo a hyperdenzních strukturách zvlášť. Od všech obrazů rekonstruovaných iDose je odečten obraz rekonstruovaný FBP z důvodu odstranění anatomických struktur. Tyto obrazy reziduálního šumu vstupují do vlastního výpočtu výkonového šumového spektra. Výstupem jsou tři 2D šumová výkonová spektra (pro roviny [X, Y]; [X, Z]; [Y, Z]) a tři 1D šumová výkonová spektra (v osách X; Y; Z). Všechna tato šumová výkonová spektra jsou vypočtena pro čtyři různá nastavení iDose rekonstrukčního algoritmu, separátně pro kosti a měkké tkáně.

Keywords

iDose, RTG-CT, šumové výkonové spektrum, redukce dávky

Create date

30.10.2011

Location

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika

www

Documents