Publication detail

Teze k disertační práci Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky

Original Title

Teze k disertační práci Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky

Czech Title

Teze k disertační práci Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky

Language

cs

Original Abstract

Teze k disertační práci, která se orientuje především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikace v kmitočtových filtrech, vhodných pro proudový mód. Práce je zaměřena na návrh nových zapojení filtrů vhodných nejen pro tradiční nediferenční režim zpracování signálů, ale i struktur pro plně diferenční zpracování. ISBN: 978-80-214-4337-2

Czech abstract

Teze k disertační práci, která se orientuje především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikace v kmitočtových filtrech, vhodných pro proudový mód. Práce je zaměřena na návrh nových zapojení filtrů vhodných nejen pro tradiční nediferenční režim zpracování signálů, ale i struktur pro plně diferenční zpracování. ISBN: 978-80-214-4337-2

BibTex


@phdthesis{BUT74246,
 author="Jan {Jeřábek}",
 title="Teze k disertační práci Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky",
 annote="Teze k disertační práci, která se orientuje především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikace v kmitočtových filtrech, vhodných pro proudový mód. Práce je zaměřena na návrh nových zapojení filtrů vhodných nejen pro tradiční nediferenční režim zpracování signálů, ale i struktur pro plně diferenční zpracování. ISBN: 978-80-214-4337-2",
 address="Vutium",
 chapter="74246",
 institution="Vutium",
 year="2011",
 month="october",
 pages="1--32",
 publisher="Vutium",
 type="dissertation"
}