Publication detail

Společné plánování výrobního procesu v logistické síti

BARTOŠEK, V.

Original Title

Společné plánování výrobního procesu v logistické síti

Czech Title

Společné plánování výrobního procesu v logistické síti

Language

cs

Original Abstract

Aktuálním problémem logistického managementu v prostředí síťové ekonomiky je oblast společného plánování sériové výroby v malých a středních podnicích. Dnešní progresivní výrobní systémy ve spojení s komplexností a rozsáhlostí síťového prostředí kladou zvýšené požadavky právě na oblast sestavování a uskutečňování výrobních plánů, což může být realizováno pouze za předpokladu dobré znalosti a ohodnocení síťového prostředí. Na základě výzkumu byla sestavena výchozí kategorizace a komparace základního terminologického vymezení pojmů síť, spolupráce, včetně hlavního soupisu historického vývoje mapujícího progresivní vývoj plánování výrobních systémů až po dnešní agilní formy výrobních systémů. Na základě těchto předpokladů byla navržena a ověřena metodika hodnocení logistické sítě s přihlédnutím k postupu společného plánování v logistické síti ve vztahu k vnějšímu okolí sítě, jenž obsahuje základní časové atributy plnění společných plánů a jejich logistické řízení.

Czech abstract

Aktuálním problémem logistického managementu v prostředí síťové ekonomiky je oblast společného plánování sériové výroby v malých a středních podnicích. Dnešní progresivní výrobní systémy ve spojení s komplexností a rozsáhlostí síťového prostředí kladou zvýšené požadavky právě na oblast sestavování a uskutečňování výrobních plánů, což může být realizováno pouze za předpokladu dobré znalosti a ohodnocení síťového prostředí. Na základě výzkumu byla sestavena výchozí kategorizace a komparace základního terminologického vymezení pojmů síť, spolupráce, včetně hlavního soupisu historického vývoje mapujícího progresivní vývoj plánování výrobních systémů až po dnešní agilní formy výrobních systémů. Na základě těchto předpokladů byla navržena a ověřena metodika hodnocení logistické sítě s přihlédnutím k postupu společného plánování v logistické síti ve vztahu k vnějšímu okolí sítě, jenž obsahuje základní časové atributy plnění společných plánů a jejich logistické řízení.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT73854,
  author="Vladimír {Bartošek}",
  title="Společné plánování výrobního procesu v logistické síti",
  annote="Aktuálním problémem logistického managementu v prostředí síťové ekonomiky
je oblast společného plánování sériové výroby v malých a středních podnicích. Dnešní
progresivní výrobní systémy ve spojení s komplexností a rozsáhlostí síťového prostředí
kladou zvýšené požadavky právě na oblast sestavování a uskutečňování výrobních
plánů, což může být realizováno pouze za předpokladu dobré znalosti a ohodnocení
síťového prostředí. Na základě výzkumu byla sestavena výchozí kategorizace a
komparace základního terminologického vymezení pojmů síť, spolupráce, včetně
hlavního soupisu historického vývoje mapujícího progresivní vývoj plánování
výrobních systémů až po dnešní agilní formy výrobních systémů. Na základě těchto
předpokladů byla navržena a ověřena metodika hodnocení logistické sítě s přihlédnutím
k postupu společného plánování v logistické síti ve vztahu k vnějšímu okolí sítě, jenž
obsahuje základní časové atributy plnění společných plánů a jejich logistické řízení.",
  chapter="73854",
  year="2011",
  month="march",
  pages="1--154",
  type="dissertation"
}