Product detail

Generátor napěťových impulsů vysoké úrovně

KADLEC, R. SZABÓ, Z. DREXLER, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Vysokonapěťový zdroj s výstupním napětím 30 kV. Jelikož je zdroj určen pro experimentální účely (konkrétně pro testování dynamických vlastností optovláknových senzoru), je výstupní napětí 30 kV postačující. Zvlnění výstupního napetí zdroje zatíženého odporovým děličem: nejmenší zvlnění bylo naměřeno při Uvýst = 10 kV (89 V pro R1=R2=1 GOhm, 75 V pro R1=R2=100 MOhm). Naopak největší zvlnění vychází při Uvýst = 30 kV (při obou hodnotách velice). A to v jednotkách kilovoltu. Zvlnění muže být částečně způsobeno rušením sondy osciloskopu. Podle předpokladu by mělo být na výstupu napětí s hladším průběhem.

Keywords

Vysokonapetový zdroj, impuls, úschova energie, jiskrište

Create date

01.06.2011

Location

UTEE, Kolejní 4

www