Publication detail

Parameters affecting the current analysis of the microprocessor executing the function AddRoundKey

MARTINÁSEK, Z. PETŘÍK, T. STANČÍK, P.

Original Title

Parametry ovlivňující proudovou analýzu mikroprocesoru vykonávajícího funkci AddRoundKey

Czech Title

Parametry ovlivňující proudovou analýzu mikroprocesoru vykonávajícího funkci AddRoundKey

English Title

Parameters affecting the current analysis of the microprocessor executing the function AddRoundKey

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje analýzu proudového postranního kanálu za různých podmínek a pro různé konstrukční vlastnosti kryptografického modulu. Jako kryptografický modul je použit mikroprocesor PIC16f84A pracující se symetrickou šifrou AES. Analýza je zaměřena na proudový postranní kanál při vykonávání funkce AddRoundKey z šifrovacího algoritmu. Proudový odběr mikroprocesoru byl měřen v závislosti na velikosti napájecího napětí, velikosti odporu bočníku a velikosti kapacity blokovacího kondenzátoru.

Czech abstract

Článek popisuje analýzu proudového postranního kanálu za různých podmínek a pro různé konstrukční vlastnosti kryptografického modulu. Jako kryptografický modul je použit mikroprocesor PIC16f84A pracující se symetrickou šifrou AES. Analýza je zaměřena na proudový postranní kanál při vykonávání funkce AddRoundKey z šifrovacího algoritmu. Proudový odběr mikroprocesoru byl měřen v závislosti na velikosti napájecího napětí, velikosti odporu bočníku a velikosti kapacity blokovacího kondenzátoru.

English abstract

The article describes a side channel power analysis under various conditions. As a cryptographic module was used microprocessor PIC16F84A working with AES (Advanced Encryption Standard). The measurements was focuses on the current consumption during the execution of the function \texttt{AddRoundKey}. Power consumption was measured depending on size supply voltage, size of shunt resistance, capacity of blocking capacitor and ambient temperature.

Keywords

power analysis, measurement of PA, side channel, AES

RIV year

2011

Released

22.09.2011

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT73408,
 author="Zdeněk {Martinásek} and Tomáš {Petřík} and Peter {Stančík}",
 title="Parametry ovlivňující proudovou analýzu mikroprocesoru vykonávajícího funkci AddRoundKey",
 annote="Článek popisuje analýzu proudového postranního kanálu za různých podmínek a pro různé konstrukční vlastnosti kryptografického modulu. Jako kryptografický modul je použit mikroprocesor PIC16f84A pracující se symetrickou šifrou AES. Analýza je zaměřena na proudový postranní kanál při vykonávání funkce AddRoundKey z šifrovacího algoritmu. Proudový odběr mikroprocesoru byl měřen v závislosti na velikosti napájecího napětí, velikosti odporu bočníku a velikosti kapacity blokovacího kondenzátoru.",
 chapter="73408",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="51",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="september",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}