Publication detail

Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu.

KORÁB, P. KORÁB, V.

Original Title

Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu.

Czech Title

Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu.

Language

cs

Original Abstract

Za použití metody semikvalitativního výzkumu se tato práce snaží identifikovat spojitost mezi velikostí výměry vinohradu a znalostí Vinařské politiky Evropské unie na vzorku čtyř respondentů. Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin: vinaři s velkým objemem produkce vína a velkou výměrou vinic, a vinaře produkující víno pouze pro svou potřebu. Výsledky výzkumu u těchto dvou skupin jsou porovnány za použití statistických metod. Je zde zkoumána průměrná absolutní odchylka od střední hodnoty škály odpovědí sémantického diferenciálu, která naznačuje možnou míru znalosti pojmu Vinařská politika EU. Výzkum pracuje s daty sebranými pomocí terénního výzkumu použitím metody sémantického diferenciálu. V práci jsou rovněž uvedeny teoretické poznatky o Evropské vinařské politice a je demonstrováno použití sémantického diferenciálu při měření postoje respondentů k Evropské vinařské politice. Abstract: Using a method of semi-qualitative research, this paper tries to discover whether a

Czech abstract

Za použití metody semikvalitativního výzkumu se tato práce snaží identifikovat spojitost mezi velikostí výměry vinohradu a znalostí Vinařské politiky Evropské unie na vzorku čtyř respondentů. Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin: vinaři s velkým objemem produkce vína a velkou výměrou vinic, a vinaře produkující víno pouze pro svou potřebu. Výsledky výzkumu u těchto dvou skupin jsou porovnány za použití statistických metod. Je zde zkoumána průměrná absolutní odchylka od střední hodnoty škály odpovědí sémantického diferenciálu, která naznačuje možnou míru znalosti pojmu Vinařská politika EU. Výzkum pracuje s daty sebranými pomocí terénního výzkumu použitím metody sémantického diferenciálu. V práci jsou rovněž uvedeny teoretické poznatky o Evropské vinařské politice a je demonstrováno použití sémantického diferenciálu při měření postoje respondentů k Evropské vinařské politice. Abstract: Using a method of semi-qualitative research, this paper tries to discover whether a

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT73193,
 author="Petr {Koráb} and Vojtěch {Koráb}",
 title="Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu.",
 annote="Za použití metody semikvalitativního výzkumu se tato práce snaží identifikovat spojitost
mezi velikostí výměry vinohradu a znalostí Vinařské politiky Evropské unie na vzorku čtyř
respondentů. Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin: vinaři s velkým objemem produkce vína a
velkou výměrou vinic, a vinaře produkující víno pouze pro svou potřebu. Výsledky výzkumu u těchto
dvou skupin jsou porovnány za použití statistických metod. Je zde zkoumána průměrná absolutní
odchylka od střední hodnoty škály odpovědí sémantického diferenciálu, která naznačuje možnou
míru znalosti pojmu Vinařská politika EU. Výzkum pracuje s daty sebranými pomocí terénního
výzkumu použitím metody sémantického diferenciálu. V práci jsou rovněž uvedeny teoretické
poznatky o Evropské vinařské politice a je demonstrováno použití sémantického diferenciálu při
měření postoje respondentů k Evropské vinařské politice.
Abstract: Using a method of semi-qualitative research, this paper tries to discover whether a",
 address="Societas Scientiarium Olomucensis II.",
 booktitle="Víno jako multikulturní fenomén.",
 chapter="73193",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Societas Scientiarium Olomucensis II.",
 year="2011",
 month="august",
 pages="64--74",
 publisher="Societas Scientiarium Olomucensis II.",
 type="conference paper"
}