Publication detail

Syntéza pásmových propustí s vázanými obvody s vytvořením programu pro jejich syntézu

Original Title

Syntéza pásmových propustí s vázanými obvody s vytvořením programu pro jejich syntézu

Czech Title

Syntéza pásmových propustí s vázanými obvody s vytvořením programu pro jejich syntézu

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá možnostmi širšího využití vázaných pásmových propustí pro relativně malé šíře pásma, rea-lizovaných pomocí ztrátově zemněných prvků jako je Kmi-točtově závislý negativní rezistor (FDNR) a Syntetický induk-tor (SI). Kromě popisu návrhu těchto obvodů, definování je-jich citlivostí či stanovení pásma použitelnosti se článek zabý-vá návrhem programu pro syntézu těchto obvodů 4. a 6. řádu se zobrazením přenosových a fázových charakteristik.

Czech abstract

Článek se zabývá možnostmi širšího využití vázaných pásmových propustí pro relativně malé šíře pásma, rea-lizovaných pomocí ztrátově zemněných prvků jako je Kmi-točtově závislý negativní rezistor (FDNR) a Syntetický induk-tor (SI). Kromě popisu návrhu těchto obvodů, definování je-jich citlivostí či stanovení pásma použitelnosti se článek zabý-vá návrhem programu pro syntézu těchto obvodů 4. a 6. řádu se zobrazením přenosových a fázových charakteristik.

BibTex


@article{BUT73048,
  author="Lubomír {Fröhlich}",
  title="Syntéza pásmových propustí s vázanými obvody s vytvořením programu pro jejich syntézu",
  annote="Článek se zabývá možnostmi širšího využití vázaných pásmových propustí pro relativně malé šíře pásma, rea-lizovaných pomocí ztrátově zemněných prvků jako je Kmi-točtově závislý negativní rezistor (FDNR) a Syntetický induk-tor (SI). Kromě popisu návrhu těchto obvodů, definování je-jich citlivostí či stanovení pásma použitelnosti se článek zabý-vá návrhem programu pro syntézu těchto obvodů 4. a 6. řádu se zobrazením přenosových a fázových charakteristik.",
  chapter="73048",
  number="38",
  volume="2011",
  year="2011",
  month="september",
  pages="38-1--38-6",
  type="journal article - other"
}