Patent detail

Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. ELCNER, J. LÍZAL, F.

Patent type

Patent

Abstract

Patent se týká modelu části dýchacího traktu člověka pro zkoumání depozice aerosolu na vnitřních stěnách tohoto modelu a rovněž se týká způsobu výroby uvedeného modelu. Model (1) zahrnuje větvenou vnitřní dutinu se vstupním otvorem (20) pro vstup aerosolu a se soustavou výstupních otvorů (25) pro výstup aerosolu a sestává ze soustavy navzájem rozebíratelně spojených segmentů (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), společně vymezujících větvenou vnitřní dutinu. Pro výrobu tohoto modelu (1) se počítačově vytvoří virtuální model, který se v počítači rozčlení na soustavu virtuálních segmentů virtuálního modelu, načež se údaje o těchto virtuálních segmentech vloží do přístroje pro rapid prototyping a tímto přístrojem se vyrobí jednotlivé segmentu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), které se následně navzájem pospojují pomocí spojovacích prvků.

Keywords

dýchací trakt člověka, model dýchacího traktu, depozice aerosolu, rapid prototyping

Patent number

302640

Date of registration

30.06.2011

Date of expiry

11.05.2030

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví

Owner

Vysoké učení technické, Brno, CZ

Documents