Publication detail

Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti

KLEDUS, R. SEMELA, M. BRADÁČ, A.

Original Title

Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti

Czech Title

Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Tato problematika je důležitá jak pro objasňování a posuzování příčin dopravních nehod vozidel s chodci, tak i z hlediska preventivních opatření pro snižování četnosti těchto dopravních nehod. Jelikož dosud byly poznatky v dané oblasti získávány zpravidla jen na základě kvazistatických měření a pozorování, tedy ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem vlivu dynamiky jízdy na viditelnost chodců. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí speciálního zařízení vyvinutého fy. viewpoinsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Tato problematika je důležitá jak pro objasňování a posuzování příčin dopravních nehod vozidel s chodci, tak i z hlediska preventivních opatření pro snižování četnosti těchto dopravních nehod. Jelikož dosud byly poznatky v dané oblasti získávány zpravidla jen na základě kvazistatických měření a pozorování, tedy ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem vlivu dynamiky jízdy na viditelnost chodců. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí speciálního zařízení vyvinutého fy. viewpoinsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT72862,
 author="Robert {Kledus} and Marek {Semela} and Albert {Bradáč}",
 title="Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti",
 annote="Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Tato problematika je důležitá jak pro objasňování a posuzování příčin dopravních nehod vozidel s chodci, tak i z hlediska preventivních opatření pro
snižování četnosti těchto dopravních nehod. Jelikož dosud byly poznatky v dané oblasti získávány zpravidla jen na základě kvazistatických měření a pozorování, tedy ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem vlivu dynamiky jízdy na viditelnost chodců. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí speciálního zařízení vyvinutého fy. viewpoinsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí.",
 booktitle="Sborník konference BRNOSAFETY 2011",
 chapter="72862",
 howpublished="online",
 year="2011",
 month="june",
 pages="35--47",
 type="conference paper"
}