Publication detail

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

Original Title

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

Czech Title

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

Language

cs

Original Abstract

Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.

Czech abstract

Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.

BibTex


@inproceedings{BUT72707,
  author="Martin {Lamoš} and Michal {Mikl} and Jiří {Jan}",
  title="Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI",
  annote="Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.",
  booktitle="Sborník konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2011",
  chapter="72707",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2011",
  month="september",
  pages="187--190",
  type="conference paper"
}