Product detail

Hnětadlo pro přípravu vzorku MR kapaliny

ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení slouží k propracování nebo prohnětení MR kapaliny. Tento proces slouží k potlačení tixotropní charakteristiky MR kapaliny, která se projevuje u nepropracované, odstáté kapaliny. Vlastnosti MR kapaliny (viskozita, mez kluzu) takto propracované MR kapaliny by měly odpovídat vlastnostem při provozu. Zařízení je zkonstruováno v souladu s normou ČSN 65 6307 - Stanovení penetrace kuželem a mikropenetrační zkouška. Dle normy pracuje hnětadlo frekvencí 1Hz s tolerancí 0,033Hz. Podmínky hnětení jsou rozdílné pro metodu A a metodu C - zejména délka chodu, objem kapaliny, délka zdvihu. Hnětení je zajištěno pohybem děrovaného pístu.

Keywords

hnětadlo; ČSN 65 6307; mazivo; MR kapalina

Create date

30.06.2011

Location

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

www

Documents