Publication detail

Vertical Deformation Monitoring of the Static Reinforcement Structures.

BUREŠ, J. VOJKŮVKA, M.

Original Title

Monitoring svislých deformací při statickém zajišťování stavebních konstrukcí.

Czech Title

Monitoring svislých deformací při statickém zajišťování stavebních konstrukcí.

English Title

Vertical Deformation Monitoring of the Static Reinforcement Structures.

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek prezentuje aplikaci kontinuálního měření svislých posunů a deformací s využitím digitálních nivelačních přístrojů Leica. Na bázi komunikačního rozhraní RS232 byla vyvinuta měřicí aplikace pro automatizované kontinuální nivelační měření systémy Leica NA3003, DNA03, Sprinter 150 M a tříosým akcelerometrem MMA7260Q. Ověření měřicí aplikace bylo realizováno při kontinuálním sledování části nosné konstrukce příčného rámu objektu výrobní haly při jeho statickém zesílení, jehož princip je v textu stručně popsán.

Czech abstract

Článek prezentuje aplikaci kontinuálního měření svislých posunů a deformací s využitím digitálních nivelačních přístrojů Leica. Na bázi komunikačního rozhraní RS232 byla vyvinuta měřicí aplikace pro automatizované kontinuální nivelační měření systémy Leica NA3003, DNA03, Sprinter 150 M a tříosým akcelerometrem MMA7260Q. Ověření měřicí aplikace bylo realizováno při kontinuálním sledování části nosné konstrukce příčného rámu objektu výrobní haly při jeho statickém zesílení, jehož princip je v textu stručně popsán.

English abstract

This paper presents the application procedure of continuous and stage precise levelling measurements with Leica digital levelling equipment. The measurement application based on RS232 interface was developed for the automatic continuous level measurement, which was used to monitor static reinforcement of the construction.

Keywords

deformation, levelling, software, continuous measurement, reinforcement construction

RIV year

2011

Released

14.06.2011

Publisher

STU Bratislava

Location

Bratislava, Slovensko

ISBN

978-80-227-3501-8

Book

Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT72639,
 author="Jiří {Bureš} and Michal {Vojkůvka}",
 title="Monitoring svislých deformací při statickém zajišťování stavebních konstrukcí.",
 annote="Článek prezentuje aplikaci kontinuálního měření svislých posunů a deformací s využitím digitálních nivelačních přístrojů Leica. Na bázi komunikačního rozhraní RS232 byla vyvinuta měřicí aplikace pro automatizované kontinuální nivelační měření systémy Leica NA3003, DNA03, Sprinter 150 M a tříosým akcelerometrem MMA7260Q. Ověření měřicí aplikace bylo realizováno při kontinuálním sledování části nosné konstrukce příčného rámu objektu výrobní haly při jeho statickém zesílení, jehož princip je v textu stručně popsán.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie",
 chapter="72639",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2011",
 month="june",
 pages="1--8",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}