Publication detail

Frequency response stabilization of the piezoelectric ceramics by the use of temperature depolarization

FIALKA, J.

Original Title

Stabilizace frekvenční charakteristiky piezoelektrické keramiky částečnou depolarizací tepelnou vlnou

Czech Title

Stabilizace frekvenční charakteristiky piezoelektrické keramiky částečnou depolarizací tepelnou vlnou

English Title

Frequency response stabilization of the piezoelectric ceramics by the use of temperature depolarization

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V polovině 20. století se objevuje metoda nedestruktivního zkoušení materiálů, tato metoda umožňuje zjistit defekty v materiálu. Snímač akustické emise je základním prvkem měřícího řetězce na zpracování akustické emise, je definován závislostí mezi vstupní výchylkou povrchu a výstupní hodnotou, v případě PZT keramiky generovaným nábojem. Důležitou součástí snímače akustické emise je piezoelektrická keramika, jako aktivního prvku je využívána pro převod mechanické deformace povrchu na elektrický signál. Práce pojednává o aktuálním stavu výzkumu snímačů akustické emise, jejich návrhu a vlivech, které mohou ovlivnit frekvenční charakteristiku snímačů AE. Konkrétněji materiálovými koeficienty piezoelektrické keramiky po částečné depolarizaci tepelnou vlnou.

Czech abstract

V polovině 20. století se objevuje metoda nedestruktivního zkoušení materiálů, tato metoda umožňuje zjistit defekty v materiálu. Snímač akustické emise je základním prvkem měřícího řetězce na zpracování akustické emise, je definován závislostí mezi vstupní výchylkou povrchu a výstupní hodnotou, v případě PZT keramiky generovaným nábojem. Důležitou součástí snímače akustické emise je piezoelektrická keramika, jako aktivního prvku je využívána pro převod mechanické deformace povrchu na elektrický signál. Práce pojednává o aktuálním stavu výzkumu snímačů akustické emise, jejich návrhu a vlivech, které mohou ovlivnit frekvenční charakteristiku snímačů AE. Konkrétněji materiálovými koeficienty piezoelektrické keramiky po částečné depolarizaci tepelnou vlnou.

English abstract

Since the middle of the 20th century a new method of non-destructive material testing has been used, this method enables to discover material defects. Acoustic emission sensors are the basic element of a measuring chain for processing of the acoustic emission signal. There is defined dependency between the input surface deflection and the output value for sensor in case piezoelectric ceramics is output value generated charge. The piezoelectric ceramics is a significant element of the acoustic emission sensors. It is used as an active element for the transmission of the mechanic surface deformation to the electric signal. The paper describes the recent situation in research of acoustic emission sensors, their design and the influence they can have on frequency characteristics of AE sensors, in a greater detail it describes the material coefficients of the piezoelectric ceramics after temperature depolarization.

Keywords

PZT ceramics, heat wave, temperature depolarization

RIV year

2011

Released

27.06.2011

Publisher

Vysoké učení technické v Brně: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Location

LITERA Tábor 43a 61200 Brno

ISBN

978-80-214-4297-9

Book

Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií

Edition

2011

Edition number

1

Pages from

145

Pages to

150

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT72537,
 author="Jiří {Fialka}",
 title="Stabilizace frekvenční charakteristiky piezoelektrické keramiky částečnou depolarizací tepelnou vlnou",
 annote="V polovině 20. století se objevuje metoda nedestruktivního zkoušení materiálů, tato metoda umožňuje zjistit defekty v materiálu. Snímač akustické emise je základním prvkem měřícího řetězce na zpracování akustické emise, je definován závislostí mezi vstupní výchylkou povrchu a výstupní hodnotou, v případě PZT keramiky generovaným nábojem. Důležitou součástí snímače akustické emise je piezoelektrická keramika, jako aktivního prvku je využívána pro převod mechanické deformace povrchu na elektrický signál. 
Práce pojednává o aktuálním stavu výzkumu snímačů akustické emise, jejich návrhu a vlivech, které mohou ovlivnit frekvenční charakteristiku snímačů AE. Konkrétněji materiálovými koeficienty piezoelektrické keramiky po částečné depolarizaci tepelnou vlnou.",
 address="Vysoké učení technické v Brně: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií",
 chapter="72537",
 edition="2011",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2011",
 month="june",
 pages="145--150",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}