Publication detail

Different ways of calculating the inductance of online improved frequency analysis method

VESELÝ, I. ZÁMEČNÍK, D.

Original Title

Různé způsoby výpočtu indukčnosti u online metody vylepšené frekvenční analýzy

Czech Title

Různé způsoby výpočtu indukčnosti u online metody vylepšené frekvenční analýzy

English Title

Different ways of calculating the inductance of online improved frequency analysis method

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje online identifikační metodu určenou k identifikaci příčné indukčnosti u synchronních motorů s permanentním magnetem. Jedná se o tzv. Vylepšenou frekvenční analýzu vycházející ze znalosti schématu synchronního motoru v d-q souřadnicích a je založenou na vzájemné korelaci signálů. V textu je popsáno její použití při online identifikaci a různé výsledky, které vykazuje při různých způsobech výpočtu.

Czech abstract

Článek popisuje online identifikační metodu určenou k identifikaci příčné indukčnosti u synchronních motorů s permanentním magnetem. Jedná se o tzv. Vylepšenou frekvenční analýzu vycházející ze znalosti schématu synchronního motoru v d-q souřadnicích a je založenou na vzájemné korelaci signálů. V textu je popsáno její použití při online identifikaci a různé výsledky, které vykazuje při různých způsobech výpočtu.

English abstract

The article describes the online identification method designed to identify the inductance of synchronous motors with permanent magnet. This is called Improved frequency analysis based on the knowledge of the scheme synchronous motor in dq coordinates and is based on mutual correlation signals. The text describes its use for online identification and different results, which shows the different ways of calculation.

Keywords

permanent magnets synchronous motor, an online identification motor parameters, inductance, stator resistance, improved frequency analysis.

Released

27.06.2011

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4297-9

Book

Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií

Edition

první

Pages from

118

Pages to

123

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT72472,
 author="Ivo {Veselý} and Dušan {Zámečník}",
 title="Různé způsoby výpočtu indukčnosti u online metody vylepšené frekvenční analýzy",
 annote="Článek popisuje online identifikační metodu určenou k identifikaci příčné indukčnosti u synchronních motorů s permanentním magnetem. Jedná se o tzv. Vylepšenou frekvenční analýzu vycházející ze znalosti schématu synchronního motoru v d-q souřadnicích a je založenou na vzájemné korelaci signálů. V textu je popsáno její použití při online identifikaci a různé výsledky, které vykazuje při různých způsobech výpočtu.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií",
 chapter="72472",
 edition="první",
 institution="VUT v Brně",
 year="2011",
 month="june",
 pages="118--123",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}