Publication detail

Adaptivní učení modelu ARMAX rekurzivní klouzavou metodou Levenberg-Marquardt

DOKOUPIL, J. BURLAK, V.

Original Title

Adaptivní učení modelu ARMAX rekurzivní klouzavou metodou Levenberg-Marquardt

Czech Title

Adaptivní učení modelu ARMAX rekurzivní klouzavou metodou Levenberg-Marquardt

Language

cs

Original Abstract

V článku je rozšířen přístup adaptivní nelineární identifikace s metodou učení Levenberg-Marquardt (LM) využívající techniku numerické optimalizace. Byla nově odvozena rekurzivní varianta původní dávkové metody LM s exponenciálním zapomínáním pracující na klouzavém horizontu pozorování. V příkladu simulace pro pseudolineární model ARMAX dosáhl navržený přístup vyšší přesnosti estimace parametrů oproti lineární metodě nejmenších čtverců s technikou klouzavého datového horizontu.

Czech abstract

V článku je rozšířen přístup adaptivní nelineární identifikace s metodou učení Levenberg-Marquardt (LM) využívající techniku numerické optimalizace. Byla nově odvozena rekurzivní varianta původní dávkové metody LM s exponenciálním zapomínáním pracující na klouzavém horizontu pozorování. V příkladu simulace pro pseudolineární model ARMAX dosáhl navržený přístup vyšší přesnosti estimace parametrů oproti lineární metodě nejmenších čtverců s technikou klouzavého datového horizontu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT72430,
 author="Jakub {Dokoupil} and Vladimír {Burlak}",
 title="Adaptivní učení modelu ARMAX rekurzivní klouzavou metodou Levenberg-Marquardt",
 annote="V článku je rozšířen přístup adaptivní nelineární identifikace s metodou učení Levenberg-Marquardt (LM) využívající techniku numerické optimalizace. Byla nově odvozena rekurzivní varianta původní dávkové metody LM s exponenciálním zapomínáním pracující na klouzavém horizontu pozorování. V příkladu simulace pro pseudolineární model ARMAX dosáhl navržený přístup vyšší přesnosti estimace parametrů oproti lineární metodě nejmenších čtverců s technikou klouzavého datového horizontu.",
 address="LITERA Brno",
 booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií",
 chapter="72430",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="LITERA Brno",
 year="2011",
 month="june",
 pages="95--101",
 publisher="LITERA Brno",
 type="conference paper"
}