Product detail

Scan Machine

ANDRŠ, O. KOVÁŘ, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Strojové rozpoznávání obrazu představuje velmi aktuální téma a je intensivně zkoumáno. Zařízení, které je popsáno s této práci využívá speciálních algoritmů PSO k nalezení obrázků na objektu a jeho následné katalogizování. Algoritmus PSO je součástí řídicího systému, který obsluhuje popisovaný funkční vzorek. Mechanická konstrukce zařízení využívá topologie Delta robotu, který obecně vyniká vysokou dynamikou pohybu se zachováním požadované přesnosti. Koncový efektor tohoto zařízení je osazen kamerou, která získává vlastní skeny objektů.

Keywords

skenování a rozpoznávání obrázků, Delta robot

Create date

23.06.2011

Location

Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, UAI, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

www