Patent detail

Zařízení pro úpravu koncentrace plynů v kapalinách, zejména pro úpravu vody v nádržích

POCHYLÝ, F. KLÍMA, M. HÁN, P. STRUNGA, V.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká zařízení pro úpravu koncentrace plynů v kapalinách, zejména pro úpravu vody v přírodních i umělých nádržích, a to s využitím principu aerofilní aerace.

Keywords

aerofilní aerace, provzdušňování, jímání plynů,

Patent number

21714

Date of registration

07.02.2011

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví

Owner

VUT v Brně, FSI

Documents