Patent detail

Zařízení pro analýzu prostorově se měnících objektů

ČÍŽ, R. ŘÍHA, K. BENEŠ, R. ZÁVODNÁ, E.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká zařízení pro analýzu prostorové se měnících objektů, které zahrnuje sonograf a s ním propojenou sondu a řídicí jednotku, přičemž k řídicí jednotce je dále připojeno vstupní zařízení, zobrazovací zařízení a záznamová jednotka pro načtení sekvence snímků.

Keywords

sonograf, optický tok, význačné body pro sledování, sekvence snímků, prostorově se měnící objekty

Patent number

21907

Date of registration

07.03.2011

Date of expiry

13.12.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictvtí

Owner

Vysoké učení technické v Brně