Patent detail

Směs na bázi cementu ke zhotovení dílců pro měření odezvy při mechanickém namáhání a dílec z materiálu na bázi cementu

VRBA, R. ŠTEFFAN, P. BARATH, P. STEHLÍK, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Vynález se týká směsi na bázi cementu ke zhotovení dílců pro měření odezvy při mechanickém namáhání, dílců z materiálu na bázi cementu a způsobu měření odezvy při mechanickém namáhání

Keywords

modifikované uhlíkové částice

Patent number

22106

Date of registration

21.04.2011

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents