Patent detail

Zařízení pro digitální korekci obrazu

ZEMČÍK, P. HEROUT, A. SEEMAN, M. PŘIBYL, B.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká systémů pro číslicové zpracování digitalizovaných obrazů, zejména obrazů snímaných obrazovými senzory vybavenými optickými objektivy nebo obdobnými soustavami, a na zpracování takových obrazů se zaměřením na odstranění geometrických vad způsobených objektivy prostřednictvím specializovaných funkčních jednotek s pevným zapojením nebo realizovaných formou programovatelných logických polí.

Keywords

zpracování obrazu, převzorkování, korekce vad obrazu

Patent number

21485

Date of registration

11.11.2010

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents