Patent detail

Dvoumédiová effervescent tryska

JÍCHA, M. JEDELSKÝ, J. SLÁMA, J.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká dvoumédiové trysky, která zahrnuje přívodní potrubí se vstupem pro přívod paliva, k přívodnímu potrubí přiléhající pouzdro pro přívod atomizačního média a k němu připojenou hlavici s alespoň jedním výstupním otvorem. Atomizace kapalin s vysokou či proměnlivou viskozitou je v současnosti prováděna zejména dvoumédiovými tryskami typu Y nebo effervescent za pomoci atomizačního plynu. Známé effervescent trysky sice umožňují spalovat nekvalitní palivo, aniž by docházelo k zanášení, a rovněž vyžadují relativně nízký tlak pro atomizaci a nízký poměr vzduch/palivo, jejich nevýhodou však je nízká stabilita spreje při nízkém průtoku paliva a z toho plynoucí problémy při regulaci spalování ve spalovacích komorách. Úkolem tohoto vynálezu tedy je vytvořit konstrukčně jednoduchou, pneumatickou trysku, která by umožňovala kvalitní spalování paliva s vysokou viskozitou při velkém regulačním rozsahu výkonu při zachování vysoké kvality spreje.

Keywords

Dvoumédiová tryska, pneumatická tryska, effervescent atomizace, viskozní kapalina, provozní rozsah

Patent number

298870

Date of registration

18.01.2008

Date of expiry

18.01.2028

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze

Owner

Vysoké učení technické v Brně