Product detail

Řídicí systém čtyřnohého kráčivého robotu

ANDRŠ, O. HOUŠKA, P. VETIŠKA, J. BŘEZINA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Prezentované zařízení přestavuje řídicí systém pro čtyřnohého kráčivého robota. Jedná se o modulární zařízení složené z komunikačního modulu, který pomocí sériové sběrnice propojuje řídicí moduly pro jednotlivé nohy. Komunikační modul dále zajišťuje napájení celého systému a komunikaci s nadřazenou vrstvou řízení. Řídicí moduly pro jednotlivé nohy jsou osazeny mikrořadiči C8051F300, které přímo ovládají servomechanismy na příslušných nohách. Pro komunikaci mezi nadřazenou vrstvou řízení a řídicími moduly byl implementován vlastní komunikační protokol.

Keywords

Řídicí systém čtyřnohého kráčivého robotu

Create date

08.02.2010

Location

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

www