Product detail

Fractional Black-box modeller

ŠANDERA, Č. KISELA, T.

Product type

software

Abstract

Program pro vytváření black-box modelů zadaných systémů. Black-box je tvořen z členů na bázi zlomkového diferenciální počtu.

Keywords

black-box, zlomkový kalkulus, genetické algoritmy

Create date

24.12.2010

Location

www.mat.fme.vutbr.cz ysande01@stud.fme.vutbr.cz

www

Documents