Product detail

Generátor obdélníkových napěťových pulzů pro stimulaci buněk vnějším elektrickým polem

ČMIEL, V. KUBICOVÁ, V. PROVAZNÍK, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení je připojeno na zdroj stabilního stejnosměrného napětí. Na vstupu je připojeno k NI-DAQ kartě s PC a LabVIEW. Na výstup propouští stabilní pravoúhlé obdélníkové pulsy ze zdroje stabilního stejnosměrného napětí, jejichž frekvence a šířka odpovídá půlsům generovaným v LabVIEW.

Keywords

generátor, pulz, buňka

Create date

27.08.2011

Location

Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

www

Documents