Product detail

Regulátor teploty s webovým rozhraním

HOUŠKA, P. ANDRŠ, O. VETIŠKA, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Regulátor teploty je určen pro jedno pásmové řízení teploty elektricky ovládaných tepelných soustav. Regulátor je tvořen procesorovou, měřící částí a rozhraním pro připojení výkonového členu s CMOS a TTL ovládacími signály. Je použitelný s odporovými nebo digitálními snímači teploty, pro odporové teploměry je nutné specifikovat typ snímače a statickou charakteristiku.

Keywords

Regulátor teploty, webové rozhraní, tepelné systémy

Create date

07.07.2010

Location

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

www