Product detail

Mechatronické DAQ moduly pro MotorKit

VETIŠKA, J. ANDRŠ, O. HOUŠKA, P. BŘEZINA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Moduly slouží pro hardwarové přizpůsobení vstupů a výstupů programovatelného automatu NI cRIO. Toto přizpůsobení je realizováno pro inkrementální snímače natočení, indukční senzory polohy, úchylkoměry mitutoyo a další snímače s proudovým, napěťovým a digitálním výstupem. Pro jednotlivé typy snímaču jsou vytvořeny SW knihovny v NI LabVIEW.

Keywords

Zpracování dat

Create date

31.03.2010

Location

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

www