Product detail

Stroj pro přepravu nebezpečných odpadů

ŠKOPÁN, M. KAŠPÁREK, J. POKORNÝ, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Stroj pro přepravu nebezpečných odpadů je soustava zařízení, která v kompletu vytváří stroj pro nakládku, přepravu a vykládku nebezpečných odpadů, převážně kapalných. Dále stroj obsahuje tlakové čistící zařízení. Stroj splňuje legislativní požadavky na bezpečnost při mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Na obrázku 1 je znázorněn 3D model stroje pro přepravu nebezpečných odpadů, který je koncipován jako nástavba cisternového vozidla. Celá soustava stroje sestává z rámu (A) unifikovaného pro připojení k podvozku užitkového vozidla libovolné značky. Cisterna (B) sestává z dvou nádrží, pro nebezpečný odpad a tlakovou čistící vodu. K cisterně je připojeno výložníkové rameno pro manipulaci se sacím zařízením.

Keywords

Nebezpečný odpad, ADR, cisterna, rám, výložníkové rameno, sací zařízení, tlakové zařízení

Create date

15.12.2010

Location

EUROM s.r.o, Podolí u Brna č.p. 473, 664 03 Brno, CZECH REPUBLIC

www