Product detail

Modelování metod číslicového zpracování obrazu u digitální radiografie

LAMOŠ, M. DRASTICH, A. KOLÁŘ, R.

Product type

software

Abstract

Program vytvořený v prostředí MATLAB simuluje složky šumu a metody jejich potlačení u systémů digitální radiografie. Hlavními součástmi simulátoru jsou model scény, procedury pro umělé zatížení obrazových dat šumem a samotné metody zpracování obrazu. Aplikace jednotlivých metod závisí na typu šumu. Pro potlačení strukturálního šumu se využívá subtrakčních metod. Fyzikální šum lze potlačit některou ze tří obsažených kumulačních metod. Algoritmus Pixel Shiftu je možné použít pro redukování pohybových artefaktů, které jsou důsledkem existence pohybového šumu. Superpoziční techniky zvýrazňují oblasti zájmu ve scéně při intervenčních aplikacích. Dále jsou obsaženy pomocné procedury pro chod simulátoru a prezentaci obrazových výsledků. Model a uvedenou uživatelskou aplikaci lze díky její koncepci laboratorní úlohy vhodně využít pro vzdělávací účely jako velmi názornou výukovou pomůcku.

Keywords

Digitální radiografie, strukturální šum, fyzikální šum, pohybový šum, diluční křivka, kumulační metoda, subtrakční metoda, Pixel Shift, superpoziční metoda, simulátor, MATLAB.

Create date

14.12.2010

Location

Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika

www

Documents