Product detail

Aplikace pro výpočet stereoskopické báze

HASMANDA, M. ŘÍHA, K.

Product type

software

Abstract

Aplikace slouží pro výpočet vzájemné vzdálenosti kamer ve scéně, na základě požadované velikosti zobrazené paralaxy na rovině projekce a rozmístění předmětů ve scéně.

Keywords

paralaxa, kamerová báze, stereoskopická dvojice kamer

Create date

09.11.2010

Location

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~riha/software/StereoCalculator/

www