Product detail

Kumulační reziduální filtr charakteristického rušení v signálech akčních potenciálů

PROVAZNÍK, I.

Product type

software

Abstract

Algoritmus je založený na průběžném průměrování (kumulaci) jednotlivých srdečních cyklů akčních potenciálů s filtrací rezidua pro zachycení trendů v signálu. Algoritmus je přizpůsoben pro zpracování cyklů s nestejnou délkou při fyziologické i patologické variabilitě srdečního rytmu. Je zahrnuta možnost nastavit optimální filtraci rezidua pro různou rychlost trendů.

Keywords

kumulace, reziduum, rušení, filtrace, akční potenciál

Create date

26.10.2010

Location

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, 61200 Brno

www

Documents