Product detail

Neurální detektor patologických alternancí T-vlny elektrokardiografických signálů

BLAHA, M. PROVAZNÍK, I.

Product type

software

Abstract

Pro konečnou klasifikaci EKG signálů do tříd (patologická a nepatologická třída) jsou vytvořeny algoritmy v jazyce C++ využívající umělé neuronové sítě. Ty jsou realizovány pomocí objektově orientovaných modelů několika typů neuronů (binární, sigmoidální, komplexní Morletovy). Jsou implementovány univerzální algoritmy umožňující vazbu všech implementovaných typů neuronů do řady různých struktur neuronových sítí. Součástí jsou algoritmy pro trénování neuronových sítí a algoritmy pro získávání trénovacích a testovacích množin z externích souborů. Detektor je ovládán pomocí uživatelského rozhraní, umožňující obsluhu a zejména kontrolu výstupů naprogramovaných algoritmů.

Keywords

detektor, alternance T-vlny, EKG signál, umělá neuronová síť

Create date

25.10.2010

Location

Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

www

Documents