Product detail

Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů

DRÁPELA, J. ŠLEZINGR, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů je vzájemně provázaná sestava přístrojů, která zajišťuje generovaní rušivých kolísání napětí, napájení světelných zdrojů v testovacím prostoru rušivým napětím, měření průběhu světelného toku a jeho vyhodnocení. Systém je založen na bázi virtuální instrumentace. Hardwarová část systému se skládá z kontroléru NI-PXI s měřící kartou a generátorovou kartou, lineárního výkonového zesilovače napětí, kulového integrátoru kde je umístěn testovaný světelný zdroj a přesného fotočlánku. Softwarová část systému je skládá ze dvou virtuálních přístrojů. Jeden je součástí objektivního flikrmetru a druhý slouží ke generování kolísání napětí, měření mezních křivek a záznamu naměřených dat. Kolísání napětí může být vytvořeno jednak amplitudovou modulací sinusového, obdélníkového, trojúhelníkového nebo pilového průběhu, nebo superponováním meziharmonických složek do napájecího napětí. Systém nastavuje požadovaný kmitočet modulace (resp. meziharmonické složky napětí) a hloubku modulace (resp. amplitudu meziharmonické složky). Pomocí objektivního flikrmetru systém buď zaznamenává hodnotu krátkodobé míry vjemu blikání, nebo vyhledá takovou úroveň kolísání napětí, které odpovídá požadovaná krátkodobá míra vjemu blikání. Poté pokračuje na dalším kmitočtu kolísání podle předem zvoleného kroku. Takto postupuje systém zcela bezobslužně až do zvoleného maximálního kmitočtu a postupně vykresluje mezní křivku blikání.

Create date

28.12.2010

Location

Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582

www

Documents