Product detail

Řešení soustav lineárních rovnic iteračními metodami

LAMOŠ, M. NOVOTNÝ, A. KOLÁŘ, R.

Product type

software

Abstract

Program slouží k výpočtu soustav lineárních rovnic pomocí relaxačních iteračních metod. Při zadávání matice koeficientů soustavy je kontrolována diagonální dominance, regulárnost, symetričnost a pozitivní definitnost matice. Aplikace obsahuje dvě relaxační iterační metody - Jacobiho a Gauss - Seidlovu. Relaxační koeficient je stanoven automaticky výpočtem nebo je možné jej nastavit manuálně. Mezi další volitelné parametry patří přesnost, maximální počet kroků a počáteční hodnoty.

Keywords

lineární rovnice, soustava, iterační relaxační metoda, Jacobiho metoda, Gauss - Seidlova metoda, relaxační koeficient, diagonální dominance, regulárnost, symetričnost, pozitivní definitnost

Create date

13.12.2010

Location

Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika

www

Documents