Product detail

ThrottleCalc v1.0

VANČURA, J. SVÍDA, D.

Product type

software

Abstract

ThrottleCalc je program 1-D modelu škrticí klapky sacího traktu s kruhovým průřezem. Software je určen pro rychlý návrh škrticí klapky a získání odporového součinitele (resp. Tlakové ztráty) v závislosti na úhlu otevření klapky a rychlosti proudění v sacím potrubí spalovacího motoru. Software obsahuje globální uživatelské prostředí s možností grafického zobrazení výstupu (závislost tlakové ztráty na rychlosti proudícího média). Výsledná data lze exportovat ve formátu CSV.

Keywords

Škrticí klapka, tlaková ztráta, ztrátový součinitel

Create date

28.10.2010

Location

A1/621

www

Documents