Product detail

Nástroj pro simulaci systémů hromadné obsluhy pomocí Petriho sítí

DROZDOVÁ, M. ZBOŘIL, F.

Product type

software

Abstract

Navržený prostředek pro simulaci systémů hromadné obsluhy je realizován v jazyku Java. Jde o grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje vytvoření modelu systému hromadné obsluhy jako grafu Petriho sítě, se kterým pak lze provádět simulační experimenty a získávat statistické výsledky simulace.

Keywords

Diskrétní simulace, Systém hromadné obsluhy, Petriho síť

Create date

20.12.2010

Location

http://www.fit.vutbr.cz/~zboril/public/qs_pn_simulation.zip

www