Product detail

Import DICOM a AVI sekvencí

KRATOCHVÍLA, J. JIŘÍK, R. MÉZL, M. BARTOŠ, M.

Product type

software

Abstract

Aplikace pracuje v prostředí Matlab, kde načítá DICOM a AVI sekvence s využitím externích konvertorů a tím nahrazuje a vylepšuje příkazy v Matlabu - dicomread a aviread, které jsou pro velké sekvence nepoužitelné pro nedostatek paměti. Výstupem je pak mat file s daty a s poznámkami, jako například vzorkovací kmitočet, typ dat apod. Program má grafické rozhraní (Matlab GUI), kde si uživatel vybírá soubor k načtení, doplňuje informace (název experimentu, autor převodu, poznámky) a volí místo uložení výstupního souboru. Program je primárně určen pro předzpracování ultrazvukových snímků pro perfúzní analýzu. Je optimalizován pro několik ultrazvukových zobrazovacích systémů. Lze jej použít i pro načítání obrazů jiných modalit.

Keywords

Matlab, Dicom, velké obrazové sekvence

Create date

17.12.2010

Location

ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika

www

Documents