Product detail

Calculation Area (CalA) 3.2 v 1024

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Product type

software

Abstract

Softwarem CalA verze 3.2 je možné simulovat různé fyzikální jevy, které lze popsat rovnicí typu tepelné difuze. Hlavní využití je však předpokládáno v oblasti simulace 2D ustáleného i neustáleného sdílení tepla vedením s přestupem a vnitřními zdroji tepla. Tento fyzikální jev je využitelný při řešení mnoha technických úloh, či problémů. Ve stavebnictví jej lze obecně využít jako fyzikálního modelu pro simulaci sdílení tepla v neprůsvitných materiálech. Oproti předchozí verzi (verze CalA 2.2) software odlišuje následovně: - implementována automatická multigridní technika výpočtu kombinující finitní a iterační řešič využitelná pro automatický výpočet sdílení tepla v 2D detailu v souladu s normou ČSN EN ISO 10211:Březen 2009; - implementován nový iterační řešič založený na metodě Gauss-Seidelovy superrelaxační metody vedoucí k výraznému urychlení výpočtů časově ustálených i neustálených jevů; - implementovány procedury umožňující sledování vývoje teplotního pole a pole reziduálů a také součtovou hodnotu reziduálů v průběhu výpočtu; - implementována procedura pro podporu výpočtu lineárního činitele prostupu tepla - přidána možnost automatizovaného exportu výsledků v souladu s normou ČSN EN ISO 10211:Březen 2009.

Keywords

software, nestacionární difuzní rovnice, 2D

Create date

09.12.2010

Location

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html

www

Documents